Kurs Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju 2015 edycja jesienna- formularz zgłoszeniowy

Adres zamieszkania
Wykształcenie

Max 1500 znaków. Proszę podać następujące informacje: daty (proszę zaznaczyć czy studia są w trakcie, czy ukończone), rodzaj dyplomu/ tytułu naukowego (jeśli dotyczy), nazwa uczelni, główny kierunek studiów, specjalizacja np. (2008-2010) Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Społecznych: mgr socjologii

Maksymalnie 600 znaków.

Maksymalnie 600 znaków.

Proszę wybrać najlepiej odpowiadający

Maksymalnie 3200 znaków. Proszę podać następujące informacje: okres zatrudnienia/współpracy, nazwa organizacji zatrudniającej, sektor/rodzaj działalności, stanowisko, główne zadania i zakres odpowiedzialności np. 2010-2012, Fundacja Sendzimira, Warszawa, NGO zajmujące się zrównoważonym rozwojem, specjalista ds. projektów, zadania organizacyjne związane ze szkoleniami...

Maksymalnie 1200 znaków.

Maksymalnie 300 znaków.

Maksymalnie 800 znaków.

Maksymalnie 800 znaków.