Akademia letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju - informacje ogólne

Trzytygodniowa akademia letnia Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce to flagowe przedsięwzięcie edukacyjne Fundacji Sendzimira. Kurs odbywa się rokrocznie od 1998 roku, mamy za soba już 16 edycji! W dotychczasowych edycjach kursu wzięło udział około 450 osób, w tym około 50 z zagranicy. Z ich opiniami o kursie można zapoznać się tutaj.

Szkolenie cieszy się dużą popularnością w Polsce i za granicą, co roku do udziału w nim zgłasza się ponad 350 osób. Obecnie nie planujemy kolejnej edycji Akademii.


Zespół trenerski

Zespół trenerów Akademii Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju:

dr inż. Tomasz Bergierdr inż. Tomasz Bergier - Pracownik naukowy i wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (adiunkt w Katedrze Kształtowania i Ochrony Środowiska). Obszarem jego profesjonalnych zainteresowań naukowych i dydaktycznych są praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju, w szczególności zrównoważona gospodarka wodna i inżynieria ekologiczna. Wykładowca i trencoer Akademii Letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju od początku jej istnienia (od 1998 r.). Trener i wykładowca na licznych szkoleniach z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Polsce i za granicą. Redaktor naukowy książki Wyzwania zrównoważonego rozwoju oraz Magazynu Zrównoważony Rozwój Zastosowania. Autor licznych publikacji dot. zrównoważonego rowoju i gospodarki wodno-ściekowej. Licencjonowany trener metody ISIS.

Program

Kurs charakteryzuje się bardzo bogatym programem i kompleksowym podejściem do problematyki. Zamysłem jest zaprezentowanie idei zrównoważonego rozwoju od podstaw, w sposób zrozumiały również dla osób nie będących ekspertami w tej dziedzinie. 

Z drugiej strony, różnorodność tematów, realizacja praktycznych projektów przez uczestników, szeroka tematyka oraz otwarte podejście do tematu sprawiają, że kurs może być również atrakcyjną formą poszerzenia wiedzy i uzyskania nowego spojrzenia dla osób zajmujących się problematyką środowiskową.

Projekty w trakcie kursu WZR

Każdego roku na kursie Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce uczestnicy wykonują w  interdyscyplinarnych zespołach po dwa projekty, aby w praktyce nauczyć się stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w biznesie i społecznościach lokalnych.

Projekt zrównoważony rozwój biznesu - czytaj więcej...

Projekt zrównoważony rozwój lokalny - czytaj więcej...

Opinie uczestników

Roslava Stoyanova, studentka z Bułgarii, edycja 2013

Udział w Akademii Letniej był dla mnie naprawdę niesamowitym doświadczeniem. Nie tylko ze względu na wykłady i gotowość wykładówców do dzielenia się swoimi doświadczeniami, ale też ze względu na możliwość zastosowania w praktyce teorii, których się nauczyliśmy - możliwość wspólnej pracy nad rozwojem pomysłu, który może oznaczać rzeczywistą i pozytywną zmianę dla lokalnej społeczności. Wyjechałam z Akademii wzbogacona o nowe pomysły, inspirację do dalszych działań i wielu nowych przyjaciół.

Akademia Letnia WZR 2014 - blog

Uczestnicy Akademii Letniej WZR 2014 postanowili podzielić się swoimi wrażeniami z innymi za pośrednictwem bloga. Każdego dnia dodawali krótki wpis dotyczący tego, co wydarzylo się tego dnia w Tomaszowicach, czego nowego się dowiedzieli i jak przebiegała realizacja projektów praktycznych. Blog można znaleźc tu.