Szkolenia e-learningowe Fundacji Sendzimira

Szkolenia e-learningowe z zakresu zrównoważonego stanowią stały element oferty edukacyjnej Fundacji. Zrealizowaliśmy cztery edycje dwuetapowych, intensywnych szkoleń w języku angielskim, łączących pracę indywidualną i grupową za pośrednictwem platformy e-learningowej oraz jedną edycję szkoleń w języku polskim. Łącznie w szkoleniach pierwszego etapu wzięło udział ponad 1400 uczestników, a drugiego - ponad 320 osób.

Rozpoczęła się rekrutacja do udziału w drugiej edycji szkolenia online: „Wprowadzenie do zrównoważonej gospodarki odpadami i kształtowania proekologicznych postaw konsumenckich”.

Na szkolenie rejestrować się można za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Kurs odbędzie się w dniach 21.09-31.10.2015. Rejestracja trwa do dnia 18.09.2015

 

Dlaczego warto wziąć udział w naszym programie e-learningowym?

 • bogaty program obejmuje w tej edycji m.in. zagadnienia związane z podstawami zrównoważonego rozwoju, LCA (cykl życia produktu); zrównoważoną konsumpcją; ekonomią cyrkularną, czy budowaniem współpracy międzysektorowej i wdrażaniem elementów społecznej odpowiedzialności w instytucjach miejskich i firmach;
 • formuła szkolenia i program są efektem wielu lat doświadczeń Fundacji Sendzimira w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 • zdalny charakter szkoleń umożliwia udział w nich w czasie i miejscu które Ci najbardziej odpowiada;
 • interdyscyplinarny charakter szkolenia pozwala uporządkować wiedzę i poznać praktyczne metody wdrażania przedstawianych koncepcji;
 • zróżnicowana grupa uczestników wywodząca się z różnych sektorów i dyscyplin, umożliwia wymianę doświadczeń na forum szkolenia i rozwijanie kontaktów zawodowych;
 • stała opieka doświadczonych tutorów ułatwia dokładne zrozumienie przekazywanych treści i pozwala uzyskać informację zwrotną dotyczącą realizowanych zadań, patrz ZESPÓŁ TRENERSKI;
 • dwa webinaria zapewniają możliwość kontaktu i dyskusji online z ekspertami tematyki LCA oraz gospodarki odpadami oapkowaniowymi;
 • ukończenie szkolenia e-learningowego daje osobom zainteresowanym możliwość bezpłatnego udziału w praktycznym szkoleniu stacjonarnym, które odbędzie się na początku listopada w okolicach Krakowa.

Do kogo skierowane jest szkolenie e-learningowe z serii WZR?

Szkolenie adresowane jest do osób profesjonalnie zainteresowanych rozwojem zawodowym związanym z kreowaniem postaw pro-ekologicznych, w szczególności w zakresie redukcji wykorzystania opakowań jednorazowych w firmach prywatnych, organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach publicznych. W tym do: pracowników samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników firm.

Co warto wziąć pod uwagę decydując się na udział w programie szkoleniowym?

 • w trakcie udziału w szkoleniach musisz dysponować regularnie dostępem do internetu;
 • Twoje zaangażowanie w szkolenie może mieć różną intenstywność w zależności od ilości czasu jakim dysponujesz - szkolenie składa się z kilku zadań obowiązkowych i kilku zadań dla chętnych;
 • oczywiście im więcej dasz od siebie tym więcej korzyści wyniesiesz! Czytanie przygotowanych materiałów i praca nad zadaniami to tylko część aktywności, oprócz tego możesz brać udział w dyskusjach na forum z interdyscyplinarną grupą uczestników z całej Polski;
 • wszyscy uczestnicy, którzy z powodzeniem ukończą szkolenie otrzymają certyfikat sygnowany przez Fundację Sendzimira.

ZAPRASZAMY!