Hosting Social Innovation

Hosting Social Innovation Project

We live in a society, in which people feel a pressing need to go out and change something, instead of staying at home and look at society from the outside. Active citizens want to live their ideas, visions and also want to state their opinions. The project „Hosting Social Innovation“ will help us to transform in such a society with active citizens. It will empower people to take care of their social and ecological environment more actively.

Start transformation! Watch the films to learn how...

A series of short educational films presenting diverse methods supporting social innovation was realised inder the Hosting Social Innovation project in cooperation with our Partners.

Warsztaty: Innowacje społeczne w praktyce - jak zazielenić miasto?

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach realizowanych w ramach międzynarodowego projektu Hosting social innovation. Warsztaty odbędą się w Warszawie (w biurze Fundacji, ul. Chocimska 12 lok 4, wejście od podwórka, piętro 1), w dniu 19 maja 2017 w godzinach 10-15, udział w nich jest bezpłatny.

Social Innovation Workbook

Under the project Hosting Social Innovation we developed a free online workbook in English for those who work on their ability to be social innovation hosts. Many other language versions are available here.

Zapraszamy na warsztaty "Don’t move, improve!”

Zapraszamy na wydarzenie “Don’t move, improve!”, warsztaty o innowacyjnych, niskokosztowych, spontanicznych obywatelskich interwencjach podejmowanych dla wspólnego dobra. w sobotę 4 marca w Katowicach.

Na warsztatach dowiecie się jak wprowadzać pozytywne zmiany w waszym otoczeniu społecznym i środowisku. Poznacie narzędzia tworzenia i realizowania innowacji, metody badania i eksperymentowania w przestrzeni oraz aktywowania. Dowiecie się również dlaczego pomysły są ważniejsze od pieniędzy.

Szkolenie e-learningowe Innowacje społeczne dla zrównoważonego rozwoju

W ramach projektu realizujemy szkolenie e-learningowe Innowacje społeczne dla zrównoważonego rozwoju, w terminie 20 marca – 30 kwietnia 2017 r. Jak inne szkolenia Fundacji również i to ma bardzo praktyczny, intensywny i interaktywny charakter. 150 uczestników, wspieranych przez zespół tutorów współpracowali w parach, małych grupach i realizowali indywidualne zadania. Główny nacisk położyliśmy na ćwiczenie metod i umiejętności, zapewniliśmy też kontakt z innowatorami społecznymi, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w trakcie webinarium.

Osoby zainteresowane udziałem w edycji anglojęzycznej lub niemieckojęzycznej szkolenia Hosting social innovation zapraszamy do rejestracji.

Innovation methods database

We encourage you to use our freshly developed Innovation Methods Database. It is a collection of easly researchable methods that can be used by facilitators and innvation hosts to work with groups as well as individuals. The database is a result of our common effort with other partner organisations of the Hosting Social Innovation project, funded by Erasmus+.

BECOME A CERTIFIED INNNOVATION HOST!

The recruitment is open till the end of August 2016 (early bird till the end of June only).

We live at a time during which people feel a growing need to go out and make change, instead of staying at home and looking at the world from the outside. To support these active citizens, we urgently need people who host, facilitate, moderate, support, inspire, guide and empower others during critical innovation phases or visionary development processes.

Within the Erasmus+ Project „Hosting Social Innovation“ we are launching a pilot program that will bolster those important hosting competencies.