Konkurs Małych Grantów

Idea konkursu

 

Konkurs Małych Grantów to jeden ze sztandarowych projektów Fundacji Sendzimira, mający na celu aktywizację absolwentów akademii letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju, poprzez udzielenie wsparcia finansowego, merytorycznego i organizacyjnego dla małych projektów i inicjatyw zmierzających do promowania zasad zrównoważonego rozwoju i wprowadzania ich w praktykę.

Cele projektów i kryteria woboru

Jakie cele powinien realizować projekt?
Celem projektów konkursowych powinny być w szczególności:

  • pomoc polskiemu społeczeństwu i lokalnym społecznościom w rozwijaniu zdolności do sprawnego współdziałania w zróżnicowanych warunkach, szczególnie w nieustannie zmieniającej się sytuacji społecznej oraz środowiskowej;
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
  • poprawa kondycji środowiska;
  • przenoszenie innowacji technicznych i odkryć naukowych do praktyki;
  • edukacja z zakresu zrównoważonego rozwoju;
  • promowanie współpracy naukowców z lokalną społecznością oraz władzami.

Projekt nagrodzony - Konkurs Małych Grantów 2013

"Pszkoła" to wspólny projekt Wiktorii Kowalińskiej (ChoSD 2013) i Julii Jankowskiej (ChoSD 2012). Jedna z nas jest mieszkanką dużego miasta, druga małej wsi, jednak obydwie połączyła pasja i pragnienie ochrony bioróżnorodności. Projekt "Pszkoła" ma na celu edukację nt. zagrożeń dla populacji pszczół miodnych i innych owadów zapylających poprzez realizację warsztatów w Krakowie i we wsi Dobków (woj. dolnośląskie).

Projekt nagrodzony - Konkurs Małych Grantów 2012

W 2012 roku nagrodziliśmy małym grantem projekt biblioteki narzędziowej dla społeczności studenckiej Gothenburgu w Szwecji, realizowany przez absolwentkę Akademii letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju 2012 - Marinę Povitkinę. 

 

 

Projekty nagrodzone w Konkursie Małych Grantów 2011

W roku 2011 nagrodzone zostały następujące projekty:

Projekty nagrodzone - Konkurs Małych Grantów 2010

W 2010 roku nagrodziliśmy małym grantem dwa projekty edukacyjne realizowane przez zespoły absolwentów Akademii letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju.

Projekty nagrodzone - KMG 2009

Zielone Inspiracje, Agnieszka Czachowska, edycja 2009