Łódzkie Ogrody Deszczowe

W maju i czerwcu 2015 podczas cyklu warsztatów stworzyliśmy z udziałem mieszkańców Łodzi modelowe ogrody deszczowe przy obiektach dostępnych publicznie (ośrodki kultury i pomocy społecznej), w których prowadzone są zajęcia skierowane do mieszkańców. Wszystkie zrealizowane ogrody można znaleźć na internetowej mapie inicjatyw lokalnych. Projekt otrzymał wparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem zajęć było m.in. zapoznanie uczestników ze sposobami tworzenia ogrodów zatrzymujących wodę w krajobrazie miejskim, tak by ograniczyć zagrożenie powodziami i podtopieniami  związanymi z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi i niewydolnością kanalizacji burzowej na terenach zurbanizowanych. Chcieliśmy też zwrócić na kwestię obiegu wody w mieście, znaczenia retencji oraz roli roślin w oczyszczaniu wody deszczowej z dachów budynków i innych powierzchni uszczelnionych.

Zdjęcia z powstawania niektórych ogrodów można obejrzeć w galeriach:

  1. Widzewska Manufaktura w Parku (al. Piłsudskiego 135: dawne zakłady Wi-Ma)
  2. Dom opieki społecznej Sióstr Misjonarek Miłości; Struga 90A
  3. Siedziba Stowarzyszenia On Ja Ty; ul. Dolna 135, Bukowiec

Wykonane ogrody mamy nadzieję, że będą stanowiły zachętę dla mieszkańców Łodzi do tworzenia podobnych obiektów we własnym sąsiedztwie.

Więcej o projekcie i idei ogrodów deszczowych możesz przeczytać w naszej informacji prasowej.