Zrównoważony rozwój a powiązanie z miejscem i lokalną społecznością - Dwór w Tomaszowicach

Jakub Kronenberg

Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w biznesie wiąże się m.in. ze współpracą przedsiębiorstwa z przedstawicielami społeczności zamieszkującej okolicę, w której będzie ono działać. Wspólne decyzje dotyczące przyszłości wpływają bowiem na długoterminowe możliwości rozwoju dla danego miejsca, a w konsekwencji również dla przedsiębiorstwa. Przyjrzymy się temu na przykładzie Dworu w Tomaszowicach — Krakowskiego Centrum Konferencyjnego. Choć firma podjęła wiele działań z zakresu zrównoważonego rozwoju w jego wymiarze środowiskowym, to współpracy z lokalną społecznością nie poświęcono dość dużo uwagi. Przedstawione w tekście propozycje działań, omawiane w kontekście przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej, mogłyby zostać dostosowane również do firm działających w innych sektorach.

Pobierz artykuł w formie PDF