Bariery dla utrzymania drzew w miastach i sposoby pokonywania tych barier

Jakub Kronenberg

Liczba drzew w centralnych obszarach polskich miast spada, a wraz z nią zmniejsza się możliwość wykorzystania przyrody jako źródła korzyści dla człowieka (usług ekosystemów). W konsekwencji rosną koszty społeczne i ekonomiczne związane z negatywnym wpływem na środowisko i zdrowie ludzkie, wywieranym przez rosnące natężenie ruchu ulicznego oraz przemysł. Negatywnie odbija się to na jakości życia w centrach miast, pogłębiając problemy degradacji społecznej niektórych z nich. Oprócz tradycyjnie omawianych zjawisk utrudniających życie drzew w miastach, związanych z rozwojem transportu i infrastruktury (np. zasolenie i wysuszenie gleb, zanieczyszczenie powietrza), warto zastanowić się nad przyczynami instytucjonalnymi owych zjawisk: administracyjnymi i społecznymi. Negatywnym zjawiskom można przeciwdziałać, poprawiając sytuację drzew w miastach i korzystając z dostarczanych przez nie usług. Aby lepiej poznać bariery dla utrzymania drzew w miastach, Fundacja Sendzimira przeprowadziła badanie opinii ekspertów, którego wyniki zaprezentowano w poniższym artykule.

Pobierz artykuł w formie PDF