Śrem z myślą o przyszłości

W sobotę 11 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Śremie odbyła się konferencja "Z myślą o przyszłości", skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konferencji było zapoznanie młodych ludzi z ideą zrównoważonego rozwoju. Zorganizowane zostały warsztaty, wykłady i dyskusje, podczas których młodzież dowiedziała się, czym jest zrównoważony rozwój oraz uzyskała informacje jak pozyskać środki finansowe z Programu Młodzież w działaniu na realizację własnych projektów i pomysłów. Ponadto uczestnicy zastanawiali się jakie działania na rzecz społeczności lokalnej mogą podjąć z własnej inicjatywy oraz w jaki sposób przez zwykłą codzienną aktywność mogą zbliżać nas do zrównoważonego rozwoju. Największe wrażenie na uczestnikach zrobiła sesja warsztatowa Piramida 2012, podczas której zastanawiano się nad przyczynami zmian klimatu i działaniach, które pozwolą zahamować to zjawisko.

Konferencja została podzielona na trzy 90-minutowe sesje prowadzone przez: Wojtka Szczepanika (Stowarzyszenie Jeden Świat z Poznania), Jacka Zatońskiego, Martę Głowińską, Sylwię Piotrowską i Magdalenę Dzięcioł (Centrum Promocji Ekorozwoju z Poznania) oraz Annę Gust i Łukasza Bartczaka.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Joanny Klak, absolwentki XIV edycji Akademii Letniej "Wyzwania zrównoważonego rozwoju". Swój projekt zrealizowała w ramach Konkursu Małych Grantów, dzięki czemu zdobyła dofinansowanie z Fundacji Sendzimira.

W przedsięwzięcie zaangażowanych było szereg osób i instytucji. Oprócz wspomnianej już Fundacji Sendzimira wsparcia finansowego i rzeczowe udzielił Zakład Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak ze Śremu. Na potrzeby konferencji śremskie liceum bezpłatnie udostępniło budynek, a wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu zaangażowali się w promocję konferencji wśród młodzieży. Sprawny przebieg konferencji zapewnili wolontariusze: Kacper Klak, Andżelika Grabowska, Piotr Nowicka, Jędrzej Urbaniak, Agata Włodarczak, Zuzanna Walenciak oraz Krystian Klak.

Wysoka frekwencja, szerokie poparcie udzielone przedsięwzięciu oraz pozytywne komentarze uczestników są najlepszym dowodem na to, że tego typu inicjatywy są potrzebne. Już w trakcie konferencji wielu młodych ludzi dopytywało, czy będą organizowane podobne spotkania w przyszłości.

Konferencja w liczbach:

  • 65 uczestników,
  • 7 prezenterów,
  • 10 wolontariuszy,
  • 58 deklaracji podjęcia działań zbliżających nas do zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na temat Konkursu Małych Grantów można znaleźć TUTAJ.