Licz na zieleń - dane z projektu do pobrania

Na stronie www.uslugiekosystemow.pl - obok raportu w języku polskim i angielskim oraz wyników z badań na platformie "Licz na zieleń" - pojawiły się też dane z platformy, udostępnione w formatach umożliwiających ich analizę GIS.

Raport "Świeże spojrzene na zieleń. Geoankiety - nowe źródło informacji o mieście" to krótki przegląd najważniejszych wniosków i wyników projektu "Licz na zieleń".

Został on uzupełniony o komentarze ekspertów i ekspertek w temacie zarządzania zielenią - dr Agaty Pietrzyk-Kaszyńskiej (Fundacja Sendzmira, Uniwersytet Jagielloński), Hanny Gill-Piątek (Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Łodzi), dr Jakuba Kronenberga (Fundacja Sendzimira, Uniwersytet Łódzki) oraz dr Tomasza Jeleńskiego (Politechnika Krakowska).

Przygotowaliśmy też angojęzyczną wersję raportu.

Uzupełnieniem raportu są materiały źródłowe - mapy z wynikami badania na platformie "Licz na zieleń". Przygotowaliśmy:

  • mapy oceny zieleni w miejscu zamieszkania z podziałem na dzielnice i osiedla;
  • trasy w otoczeniu zieleni wybierane przez mieszkańców;
  • miejsca, w których brakuje zieleni lub jest ona zaniedbana/źle zagospodarowa (przykłady z Krakowa, Łodzi i Poznania).

Na stronie umieściliśmy także dane z platformy Licz na zieleń w formatach umożliwiających ich dalszą analizę GIS.

Dane pozyskane w ramach projektu "Licz na zieleń" zostały udostępnione na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Raport opracowała Renata Putkowska – przy wsparciu całego zespołu Fundacji Sendzimira – na podstawie analiz przygotowanych przez: Michała Czepkiewicza, dr Agatę Pietrzyk-Kaszyńską oraz dr Jakuba Konenberga.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w działania projektu, szczególnie: Radzie Projektu (dr Agacie Gójskiej, prof. Piotrowi Jankowskiemu, dyr. Pawłowi Lisickiemu, dr Tomaszowi Jeleńskiemu); Stowarzyszeniu posŁódź; Centrum Promocji Ekorozwoju; firmie Recoded, osobom wspierającym realizację projektu na różnych jego etapach – Annie Pakowskiej, dr Jackowi Zatońskiemu, Beacie Sochackiej, Monice Domanowskiej i Kołu Naukowemu Arboris z Politechniki Krakowskiej oraz wszystkim wolontariuszom i wolontariuszkom z Krakowa, Łodzi i Poznania.