Woda z kranu w polskich miastach? Raport z badań Fundacji Sendzimira

Czy wciąż uważamy że woda z kranu jest produktem drugiego gatunku? Fundacja Sendzimira publikuje wyniki badań na temat postaw Polaków wobec picia wody z kranu. Raport „Woda wolna od butelek” to źródło informacji o tym, co mieszkańcy polskich miast sądzą o wodzie – zarówno tej w kranie, jak i butelkowanej.

Producenci wody dowiedzą się jakimi kryteriami kierujemy się przy jej wyborze, a jednostki miejskie poznają obawy i oczekiwania wobec wody z kranu. Przygotowaliśmy też zestaw rekomendacji dla innych podmiotów zainteresowanych tym tematem.

Raport i tematyczne infografiki dostępne są od 23 lutego na stronie projektu, na której można też m.in. obliczyć wpływ wody butelkowanej na środowisko, przeczytać komentarze ekspertów i ekspertek tematu oraz  znaleźć dobre praktyki firm i instytucji na temat racjonalnego podejścia do jednorazowych opakowań.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Woda wolna od butelek”, promującego świadome i ekologiczne podejście do jednorazowych opakowań wśród firm, instytucji i mieszkańców polskich miast. Obok badania, pojawią się też: szkolenia stacjonarne i e-learningowe, gra miejska oraz spotkania międzysektorowe w Krakowie, Łodzi i Warszawie.

Raport powstał w ramach projektu: "Woda wolna od butelek. Kształtowanie proekologicznych postaw konsumenckich w zakresie korzystania z wody w opakowaniach jednorazowych". Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Sendzimira. Partnerami projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Patronat medialny: portal E-odpady, Portal Spożywczy i Logistyka Odzysku.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Sendzimira.