Formularz zgłoszeniowy na warsztaty: Innowacje społeczne w praktyce - jak zazielenić miasto?

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach realizowanych w ramach międzynarodowego projektu Hosting social innovation dofinansowanego ze środków Erasmus+. Warsztaty odbędą się w Warszawie w dniu 19 maja 2017 w godzinach 10-15, udział w nich jest bezpłatny.

Celem warsztatów jest przećwiczenie praktycznych metod i narzędzi partycypacyjnego wypracowywania innowacji społecznych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspólnie zastanowimy się nad rozwojem zielonej infrastruktury w mieście. Poznamy m.in takie narzędzia jak:

  • Piramida VISIS, która pomoże nam przejśc cały proces wypracowywania innowacji;
  • Amoeba VISIS, która pomoże nam zrozumieć jak przebiega proces rozpowszechniania innowacji i jak efektywnie wprowadzać zmiany społeczne;
  • i inne praktyczne narzędzia pracy moderatora zmian w organizacjach, instytuacjach i innych grupach społecznych.

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu na warsztaty poinformujemy po zakończeniu zapisów.