Bioróżnorodność w stawie

We wsi Świerzyny znajduje się park wiejski, z obecnie bardzo zaniedbanym stawem, ze zniszczoną roślinnością, obniżającą jego bioróżnorodność. Inicjatywa ma na celu rekultywacje tego terenu, poprzez uporządkowanie brzegów stawu i nasadzenia roślin.

Inicjatywa zaplanowana I kwartał 2017 roku.

 

powrót do poprzedniej strony