Od pokoleń dla dobra przyrody popieramy retencjonowanie wody!

Wybrany obszar, wokół ul. Podgórnej w Pile, stanowią tereny podmokłe, na których w związku ze złym zagospodarowaniem występują lokalne podtopienia, o zwiększonej intensywności podczas nawalnych deszczy. Celem inicjatywy jest powstanie ogrodu deszczowego w gruncie, przyczyniającego się do zniwelowania występujących podtopień.

Realizacja inicjatywy zaplanowana jest na II i III kwartał 2017 roku.

 

powrót do poprzedniej strony