Mały Park Osiedlowy

Inicjatywa zaplanowana jest na Osiedlu Malinka w Opolu. Celem inicjatywy jest zwiększenie powierzchni terenów zieleni (bardzo ubogiej na osiedlu) poprzez stworzenie parku osiedlowego. W ramach nasadzeń planowane jest sadzenie roślin rodzimych lub zadomowionych, głównie owocowych, dających dodatkowo pożywienie dla ptaków.

Realizacja inicjatywy zaplanowana jest na wiosnę 2018 roku.

 

powrót do poprzedniej strony