Rewitalizacja terenu wokół Izby Regionalnej w Łętowni

W Gminie Jordanów występuje pogorszenie się jakości przestrzeni, chaos urbanistyczny, zanika tradycyjne rolnictwo, a tym samym niektóre odmiany tradycyjnych roślin użytkowych, zanika również budownictwo regionalne oparte na tradycyjnych naturalnych materiałach. Celem inicjatywy jest poprawa jakości stanu środowiska naturalnego Łętowni poprzez rewitalizację obszaru zdegradowanego wokół Izby Regionalnej oraz ochronę i kształtowanie tradycyjnego krajobrazu polskiej wsi. Zostanie stworzony ogród z wykorzystaniem roślin rodzimych i miododajnych.

Pierwszym etapem realizacji inicjatywy będzie spotkanie z mieszkańcami, na którym współnie będziemy opracowywać projekt zagospodarowania terenu w okół Izby. Warsztaty "Zróbmy sobie ogród" odbyły się 25 kwietnia przy Izbie Regionalnej w centrum Łętowni koło leśniczówki.

Podczas warsztatów mieszkańcy opowiadali o swoich potrzebach oraz wyobrażeniu jak chcą, żeby wyglądał teren po rewitalizacji.
Kolejnym etapem inicjatywy, będą wspólne nasadzenia z mieszkańcami, na podstawie projektu spajającymi wypracowane podczas warsztatów koncepcje zagospodarowania. Nasadzenia planowane są na 1 tydzień czerwca!

W ramach przygotowań do wspólnych nasadzeń oczyszczamy teren z odpadów oraz wyrównyjemy go, tak aby rośliny miały dobre podłoże do życia!

Ogród już jest!

W dniach 6-7 czerwca podczas obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbyły się drugie warsztaty pt.: ZRÓBMY SOBIE OGRÓD. Zostały one przeprowadzone w ramach realizacji kolejnego etapu prac w Łętowni. Tym razem aktywnie brało w nich udział niemalże 200 małych ogrodników, którzy w trosce o wspólną przestrzeń, posadzili prawie 400 roślin. 

19 sierpnia zainstalowane zostały dwie tablice informacyjno - edukacyjne, przy których instalacji, pomagali również najmłodsi. Tablice w obrazowy, jasny i klarowny sposób przedstawiają procesy zachodzące w przyrodzie oraz pomagają dzieciom zrozumieć ich cykl. Dodatkową atrakcją był montaż domku dla owadów, który zawisł przy jednej z tablic. 

Zapraszamy do odwiedzania ogrodu! A jeśli chcesz znaleźć więcej informacji a temat tego wydarzenia lub obejrzeć fotorelację kliknij tu . Mozesz także odwiedzić stronę Fundacji Aeris Futuro do czego serdecznie zachęcamy!

powrót do poprzedniej strony                                                                           zobacz kolejną inicjatywę -->