Rewitalizacja terenu wokół Izby Regionalne w Łętowni

W Gminie Jordanów występuje pogorszenie się jakości przestrzeni, chaos urbanistyczny, zanika tradycyjne rolnictwo, a tym samym niektóre odmiany tradycyjnych roślin użytkowych, zanika również budownictwo regionalne oparte na tradycyjnych naturalnych materiałach. Celem inicjatywy jest poprawa jakości stanu środowiska naturalnego Łętowni poprzez rewitalizację obszaru zdegradowanego wokół Izby Regionalnej oraz ochronę i kształtowanie tradycyjnego krajobrazu polskiej wsi. Zostanie stworzony ogród z wykorzystaniem roślin rodzimych i miododajnych.

 

Pierwszym etapem realizacji inicjatywy będzie spotkanie z mieszkańcami, na którym współnie będziemy opracowywać projekt zagospodarowania terenu w okół Izby.
Warsztaty "Zróbmy sobie ogród" odbędą się 25 kwietnia o godz. 16:00, przy Izbie Regionalnej w centrum Łętowni koło leśniczówki.

 

 

powrót do poprzedniej strony