Rewitalizacja terenu wokół Izby Regionalne w Łętowni

W Gminie Jordanów występuje pogorszenie się jakości przestrzeni, chaos urbanistyczny, zanika tradycyjne rolnictwo, a tym samym niektóre odmiany tradycyjnych roślin użytkowych, zanika również budownictwo regionalne oparte na tradycyjnych naturalnych materiałach. Celem inicjatywy jest poprawa jakości stanu środowiska naturalnego Łętowni poprzez rewitalizację obszaru zdegradowanego wokół Izby Regionalnej oraz ochronę i kształtowanie tradycyjnego krajobrazu polskiej wsi. Zostanie stworzony ogród z wykorzystaniem roślin rodzimych i miododajnych.

Inicjatywa będzie realizowana w II i III kwartale 2017 roku.

 

powrót do poprzedniej strony