Łączka ziołowo-kwietna

Celem inicjatywy jest renaturyzacja zdegradowanego i pozbawionego roślinności terenu, na którym obecnie znajduje się ubita, nieżyzna gleba, poprzez zagospodarowanie go w formie łąki miododajnej a terenie Gminy Zapolice. Planowane są nasadzenia roślin rodzimych i roślin miododajnych.

Realizacja inicjatywy zaplanowana jest na II kwartał 2017 roku.

 

powrót do poprzedniej strony