Łączka ziołowo-kwietna

Celem inicjatywy jest renaturyzacja zdegradowanego i pozbawionego roślinności terenu, na którym obecnie znajduje się ubita, nieżyzna gleba, poprzez zagospodarowanie go w formie łąki miododajnej a terenie Gminy Zapolice. Nasadzenia odbyły się w połowie września, a łączka została utworzona z roślin rodzimych i miododajnych, tak aby odpowiednio zasiliś owady oraz stworzyć środowisko bioróżnorodności. W ramach ralizacji inicjatywy przeprowadzone zostały warsztaty z projektowania i tworzenia ogrodów ziołowych oraz wspólnego sadzenia łąki kwietnej. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego ekosystemu, zbudowany został również domek dla owadów. 

 

Teren został obsadzony roślinami rodzimymi, wspierającymi lokalnych małych mieszkańców (owady i ptaki), zapewniając im bazę pokarmową i kreując w ten sposób wyjątkowe środowisko różnorodne biologicznie .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby cały system mógł sprawnie funkcjonować, stworzono również miejsce sprzyjające osiedlaniu się owadów. Dzięki bliskości terenów łączki będą one mogły efektywnie i sprawnie pracować. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wspomagać naszych małych przyjaciół tworząc swoje ogrody? Jak zapewnić przyszłość i dostępność przyrodniczą przyszłym pokoleniom? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzieliła specjalistka w zakresie opieki nad zielenią, podczas warsztatów dla mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

 

powrót do poprzedniej strony                                                                          zobacz kolejną inicjatywę -->