Śródosiedlowe Oazy – Zakrzewienia przyjazne ptakom i owadom zapylającym

Tereny zieleni na obszarach osiedli w Siemianowicach stają się coraz mniej różnorodne gatunkowo i w większości składają z traw i monokultur wybranych gatunków żywopłotów. Sukcesywnie zmniejsza się ich powierzchnia na rzecz parkingów. Istniejące zadrzewienia są często pod presją mieszkańców którzy starają się o wycinkę poszczególnych drzew ze względu m.in. na zacienianie, czy zmiatanie liści. W ramach inicjatywy została przeprowadzona analiza dendrologiczna na jednym z obszarów, na podstawie której zostanie przygotowany zestaw wytycznych do postępowania z poszczególnymi drzewami które tego wymagają.

Na terenach osiedli mieszkaniowych w ramach inicjatywy powstaną 3 Śródosiedlowe oazy, których nasadzenia wykonają wspólnie mieszkańcy. W nasadzeniach wykorzystane są krzewy i drzewa po pierwsze zwiększające bioróżnorodność na terenie Siamianowic Śląskich, ale również rośliny stanowiące pokarm dla drobnych ptaków i owadów, a wśród nich klony, śliwy, derenie, pęcherznice, trzmielina czy irga.

Pierwsze nasadznie, przy ul. Bytomskiej odbyły się 27 maja. Poniżej pokazujemy zdjęcia pokazujące jak wygląda teren od razu po nasadzeniach, a także jak wygląda teren obecnie. 

Kolejne nasadzenia odbyły się 3 czerwca na osiedlu przy ul. Stawowej:

 

oraz 4 czerwca na skwerze przy ul. Katowickiej 26, 28: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do poprzedniej strony                                                                       zobacz kolejną inicjatywę -->