Śródosiedlowe Oazy – Zakrzewienia przyjazne ptakom i owadom zapylającym

Tereny zieleni na obszarach osiedli w Siemianowicach stają się coraz mniej różnorodne gatunkowo i w większości składają z traw i monokultur wybranych gatunków żywopłotów. Sukcesywnie zmniejsza się ich powierzchnia na rzecz parkingów. Istniejące zadrzewienia są często pod presją mieszkańców którzy starają się o wycinkę poszczególnych drzew ze względu m.in. na zacienianie, czy zmiatanie liści. W ramach inicjatywy zostanie przeprowadzona analiza dendrologiczna na jednym z obszarów, na podstawie której zostanie przygotowany zestaw wytycznych do postępowania z poszczególnymi drzewami które tego wymagają. Następnie na podstawie przygotowanych wytycznych zostaną przeprowadzone wiązania i inne konieczne działania pielęgnacyjne drzew. Oraz wykonane zostaną nasadzenia krzewów i bylin zwiększających bioróżnorodność na osiedlu.

Inicjatywa realizowana będzie od IV kwartału 2016 r., do końca II kwartału 2017 r.

 

powrót do poprzedniej strony