Projekt Hosting social innovation

Projekt Hosting Social Innovation dostarczy narzędzi wspierających ludzi w bardziej aktywnym wprowadzaniu pozytywnych zmian w ich otoczeniu społecznym i środowisku. Do jesieni 2017, cztery organizacje parterskie (plenum z Austrii, Academy of Visionautics z Niemiec, Art. Monastery z Włoch i Fundacja Sendzimira) wspólnie wypracują:

  • Internetową, BEZPŁATNĄ BAZĘ narzędzi, metod i innych zasobów wspierających różne fazy innowacji społecznych, składającą się z dwóch części:
    • Podstawowych metod – z prostymi do wykorzystania narzędziami;
    • Metod zaawansowanych – skierowanych do facylitatorów i moderatorów zmiany, wspierających społeczno-ekologiczne procesy innowacji;
  • Program i materiały do przeprowadzenia Szkoły trenerów wdrażania innowacji społeczno-ekologicznych; Szkoła trenerów objęła 10 intensywnych dni szkoleniowych, z których 5 odbyło się we Włoszech (2-24 września 2016) a 5 w Polsce (w marcu 2017);
  • Program i materiały szkoleniowe do przeprowadzenia krótkich warsztatów (poł dnia) na temat innowacji społeczno-ekologicznych, których druga edycja dobywa się 19 maja 2017 r. (więcej informacji);
  • Bezpłatny podręcznik Żyj marzeniami! Zacznij tu. Zacznij teraz dostępny online;
  • Pięć krótkich filmów wyjaśniających wybrane metody (dostępne już wkrótce);
  • Trzy 6-cio tygodniowe szkolenia e-learningowe (po polsku, niemiecku i angielsku), w których łącznie wzięło udział około 400 uczestników.

Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.