Od pokoleń dla dobra przyrody popieramy retencjonowanie wody!

Wybrany obszar, wokół ul. Podgórnej w Pile, stanowią tereny podmokłe, na których w związku ze złym zagospodarowaniem występują lokalne podtopienia, o zwiększonej intensywności podczas nawalnych deszczy. 

 

W ramach inicjatywy została wykonana niecka retencyjna, o powierzchni ok 50 mkw, do której będą odprowadzane wody deszczowe z wpustu przy ul. Podgórnej.
Obszar niecki został obsadzony roślinami hydrofitowymi - odpornymi na wilgotne warunki, które dodatkowo oczyszczają wodę z zanieczyszczeń, dzięki czemu do gruntu dostaje się czystsza woda.


Przy niecce została dodatkowo postawiona tablica informacyjna.

 

powrót do poprzedniej strony                                                                           zobacz kolejną inicjatywę -->