Szkolenia Fundacji Sendzimira

Głównym obszarem działalności Fundacji Sendzimira jest edukacja i szkolenia z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Nasze szkolenia kierujemy do: studentów i środowiska akademickiego; biznesu i organizacji pozarządowych; samorządów i społeczności lokalnych.

Cyklicznie od 16 lat organizujemy Akademię Letnią Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju poprzedzoną intesywnym szkoleniem e-learningowym. Współpracujemy z innymi organizacjami, firmami i uczelniami organizując dla nich szkolenia specjalistyczne i procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji.

Warsztaty Piramidy zrównoważonego rozwoju

Fundacja Sendzimira jest przedstawicielem Sustainability Accelerator Group (dawniej AtKisson Group) w Polsce.

Zespół Fundacji został przeszkolony przez twórcę tej metody w zakresie stosowania narzędzi wchodzących w skład Akceleratora zrównoważonego rozwoju (VISIS Accelerator), które wspomagają wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w biznesie i społecznościach lokalnych. Więcej o naszych trenerach...

Szkoła Trenerów Hosting Social Innovation

Intensywne dwuetapowe szkolenie dla trenerów realizowane w ramach międzynarodowego projektu Hosting Social Innovation, dofinansowanego w ramach programu Erasmus+ już za nami. Szkolenie ukończyło z sukcesem 18 osób z państw partnerskich.

Szkolenia specjalistyczne

Fundacja Sendzimira prowadzi szkolenia otwarte, w ramach realizowanych projektów.  Tworzymy specjalne programy warsztatów w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe firmy, instytucji lub organizacji.

Naszymi klientami byli m.in.: Cemex Polska, Dalkia Polska, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fundacja Aeris Futuro, Urząd Miasta Łodzi, Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze".

Studia Podyplomowe "Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast"

Politechnika Krakowska i Fundacja Sendzimira we współpracy z INTBAU Polska realizuje obecnie drugą edycją rocznych Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast. Inauguracja zajęć odbyła się 13 października 2017 r. Głównym celem Studium ZZRM jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania rozwojem urbanistycznym.

Warto zaznaczyć, iż w grudniu 2016 roku Studium ZZRM zostało docenione za nowatorskie podejście do problematyki i otrzymało nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej.

Akademia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju 2015

Rozpoczęła się rekrutacja do drugiej w tym roku edycji flagowego projektu Fundacji Sendzimira:  Akademii Wyzwań Zrównoważonego Rozwoju. W ramach Jesiennej Akademii odbędzie się jedno 5-dniowe szkolenie stacjonarne prowadzone w języku polskim:

"Wyzwania Zrównoważonej Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi w Mieście" w dniach 8-13 listopada.

Elementem rekrutacji na na Akademię jest kurs e-learningowy „Wprowadzenie do zrównoważonej gospodarki odpadami i kształtowania proekologicznych postaw konsumenckich” na który można rejestrować się poprzez formularz rejestracyjny. Rekrutacja trwa do dnia 18.09.2015.

Tegoroczne edycje Akademii realizujemy w ramach projektu „Woda wolna od butelek. Kształtowanie proekologicznych postaw konsumenckich w zakresie korzystania z wody w opakowaniach jednorazowych” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Szkolenia e-learningowe Fundacji Sendzimira

Szkolenia e-learningowe z zakresu zrównoważonego stanowią stały element oferty edukacyjnej Fundacji. Zrealizowaliśmy cztery edycje dwuetapowych, intensywnych szkoleń w języku angielskim, łączących pracę indywidualną i grupową za pośrednictwem platformy e-learningowej oraz trzy edycje szkoleń w języku polskim. Łącznie w szkoleniach wzięło udział ponad 2000 uczestników.

Obecnie prowadzimy rekrutację do udziału w nowym programie szkoleniowym Innowacje społeczne dla zrównoważonego rozwoju. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 marca 2017 r. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przygotowaniem szkolenia e-learningowego "na zamówienie" prosimy o kontakt na adres: office@sendzimir.org.pl


 

Akademia letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju

Trzytygodniowa akademia letnia Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce to flagowe przedsięwzięcie edukacyjne Fundacji Sendzimira. Kurs odbywa się rokrocznie od 1998 roku, mamy za soba już 16 edycji! W dotychczasowych edycjach kursu wzięło udział około 450 osób, w tym około 50 z zagranicy. Z ich opiniami o kursie można zapoznać się tutaj.

Szkolenie cieszy się dużą popularnością w Polsce i za granicą, co roku do udziału w nim zgłasza się ponad 350 osób. Obecnie nie prowadzimy rekrutacji na kolejną edycję Akademii.


Akademia Jesienna WZGW

Akademia Jesienna "Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych" to pierwszy rozbudowany program szkoleniowy Fundacji Sendzimira, w całości w języku polskim. Pierwsza edycja odbyła się w Poznaniu w dniach 9-18 listopada 2013. W roku 2014 nie planujemy na razie kolejnej edycji.

Akademia Jesienna WZGW skierowana była przede wszystkim do profesjonalistów, liderów lokalnych, osób aktywnych zawodowo, które dotychczas nie mogły pozwolić sobie na uczestnictwo w trzytygodniowej Akademii Letniej "Wyzwania zrównoważonego rozwoju". Z myślą o nich przygotowaliśmy intensywny 10-dniowy kurs oraz dodatkową możliwość - uzyskanie licencji do stosowania narzędzi ISIS Accelerator.