Szkolenia Fundacji Sendzimira

Głównym obszarem działalności Fundacji Sendzimira jest edukacja i szkolenia z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Nasze szkolenia kierujemy do: studentów i środowiska akademickiego; biznesu i organizacji pozarządowych; samorządów i społeczności lokalnych.

Cyklicznie od 16 lat organizujemy Akademię Letnią Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju poprzedzoną intesywnym szkoleniem e-learningowym. Współpracujemy z innymi organizacjami, firmami i uczelniami organizując dla nich szkolenia specjalistyczne i procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji.

Program szkoleniowy Zarządzanie zielenią miejską

Program składa się ze szkolenia e-learningowego (1.10-10.11.2018) oraz tygodniowego szkolenia stacjonarnego (Tychy, 19–23 listopada 2018 r.). W części e-learningowej wzięło udział prawie 200 uczestników i uczestniczek z całej Polski, przede wszystkich osób związanych z instytucjami samorządowymi i biznesem, ale również organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademickimi. W części stacjonarnej 24 osoby z 16 miast. Szkolenie swoim partonetem objął Pan Andrzej Dziuba Prezydent Miasta a w jego ramach uczestnicy pracowali nad inspirującymi pomysłami do strategii rozwoju zieleni w Tychach.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w sąsiedztwie obszarów chronionych - bezpłatne szkolenie!

Jak włączać lokalne społeczności w proces planowania przestrzennego? Co powinien zawierać miejscowy plan zagospodarowania przyjazny mieszkańcom i przyrodzie?