Tworząc w Pile ogrody deszczowe zagospodarowujemy wody opadowe

Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie podtopieniom lokalnym występujących regularnie po nawalnych opadach.
Przy ul. Pogórnej w Pile została stworzona niecka-ogród deszczowy. Zalegająca po nawalnych opadach deszczówka  zostaje odprowadzona z ulicy i chodnika poprzez stworzony wylot do niecki. Stworzenie niecki przyczyni się on do zwiększenia retencji opadowej do gruntu. Poprzez zastosowanie roślin hydrofitowych będzie następowało naturalne oczyszczenie wód opadowych z zanieczyszczeń pochodzenia drogowego, dodatkowo ograniczając ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.

Przed stworzeniem niecki po każdych większych opadach deszczówka zalewała ścieżkę pieszo-rowerową.

W ramach inicjatywy odnowiono wylot, który będzie odprowadzać wodę do obniżenia obsadzonego roślinami hydrofitowymi, które jako rośliny wodnolubne dodatkowo oszczyczają deszczówkę z zanieczyszeń.

W ramach inicjatywy 26 czerwca odbyły się warsztaty edukacyjne, podczas których dzieci dowiedziały się jakie znaczenie ma woda dla ludzi, zwierząt oraz roślin, do czego jest ona potrzebna oraz dlaczego ważnym jest aby ją oszczędzać. Celem warsztatów było zaznajomienie młodych mieszkańców z tematyką małej retencji oraz zwrócenie ich uwagi na istotność podejmowania działań proekologicznych. Każda z grup podczas godzinnej lekcji uczestniczyła zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej - warsztatach, których efektem było powstanie Lapbooka, czyli tematycznej teczki, zawierającej rysunki, opowiadania czy zdjęcia wykonane przez uczestników, mający w sposób zwarty prezentować omawiane podczas zajęć zagadnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do poprzedniej strony                                                         zobacz kolejną inicjatywę -->