Warszawa chwyta wodę

Projekt Warszawa chwyta wodę

Zarząd Zieleni Warszawskiej rozpoczyna szereg działań w ramach programu zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych na terenie Warszawy. Fundacja Sendzimira wesprze ZZW merytorycznie w wypracowaniu kierunków działań w tym obszarze i w budowie współpracy z interesariuszami - w tym biznesem, na rzecz zazieleniania miasta. Zrealizujemy również wiele wydarzeń edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Warszawy.

Gra Miejska "Warszawa chwyta wodę!"

22 października zrealizowaliśmy grę miejską "Warszawa chwyta wodę" w ramach współpracy z Zarządem Zieleni M.st. Warszawy! Wszystkim uczestnikom którzy mimo 10 stopni i deszczowej aury z wytrwałością zrealizowali zadania bardzo dziękujemy.

Trochę wrażeń z rozgrywek znajdziecie tutaj.

Warsztaty dot. wypracowania programu zrównoważonego gospodarowania wodami w Warszawie

Relacja z warsztatu z interesariuszami dot. programu zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w Warszawie, 5.10.2017

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozpoczyna realizację programu, który ma na celu propagowanie zrównoważonego korzystania z wód opadowych i powierzchniowych w mieście. Ponieważ jest to zagadnienie bardzo złożone i interdyscyplinarne, prace nad założeniami programu zostały przeprowadzone z udziałem szerokiej grupy urzędników zajmujących się tą tematyką w mieście.

Zapraszamy na warsztaty z budowy ogrodów deszczowych 14 i 15 października

Zatrzymajcie deszczówkę! Zróbcie z nami ogród deszczowy i zielone podwórko! Fundacja Sendzimira wraz z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy organizuje bezpłatne warsztaty budowy ogrodów deszczowych i zazieleniania uszczelnionych powierzchni. Pierwsze terminy otwartych warsztatów, do udziału w których serdecznie zapraszamy już potwierdzone:

14.10.2017 od godz. 10 budujemy nieckę retencyjną w okolicach placu zabaw przy Wale Międzyszyńskim 646, więcej informacji w wydarzeniu na facebooku.

15.10.2017 od godz. 10 tworzymy ogród deszczowy przy budynku na osiedlu Jazdów 3/6, więcej szczegółów na stronie wydarzenia.

PARK(ing) day w Warszawie 15.09.2017

Pomimo braku słońca (ale na szczęście i deszczu) PARK(ing) Day zorganizowany wspólnie z Zieleń Warszawska i Zarząd Dróg Miejskich Warszawa zakończył się sukcesem.

15 września 2017 na ulicy Koszykowej zamieniliśmy miejsce parkingowe w mini teren zieleni w ramach działań edukacyjnych projektu "Warszawa chwyta deszcz".

Ogrody deszczowe - broszury instruktażowe

Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w gruncie bądź pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z  przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów.

Ogrody deszczowe - 5 filmowych instruktaży

Przygotowaliśmy instrukcje tekstowe oraz instruktaże filmowe tworzenia różnych typów ogrodów deszczowych, a także krótkie filmy na temat korzyści z budowy ogrodów i przegląd roślin do wykorzystania przy budowie takich instalacji. Filmy powstały w ramach projektu "Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej miast. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych", dzięki dofinansowaniu Narodowego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, Nr 5/2014: Woda w mieście

Po opublikowaniu dwóch poradników, poświęconych kwestiom zieleni miejskiej: Przyroda w Mieście i Przyroda w Mieście. Rozwiązania, Fundacja Sendzimira przygotowała kolejne wydawnictwo z serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”.

Nowy poradnik koncentruje się na temacie wody w mieście. Pokazuje rolę miejskich ekosystemów wodnych w kształtowaniu zrównoważonego miasta, w szczególności ich wpływu na jakość życia mieszkańców, w tym przede wszystkim zdrowie, bioróżnorodność i wzmocnienie sieci połączeń ekologicznych, kształtowanie przestrzeni publicznych i zwiększenie ich atrakcyjności, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, jakość wód powierzchniowych i podziemnych, klimat i przewietrzanie miasta.