Warsztaty: Innowacje społeczne w praktyce - jak zazielenić miasto?

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach realizowanych w ramach międzynarodowego projektu Hosting social innovation. Warsztaty odbędą się w Warszawie (w biurze Fundacji, ul. Chocimska 12 lok 4, wejście od podwórka, piętro 1), w dniu 19 maja 2017 w godzinach 10-15, udział w nich jest bezpłatny.

Warsztaty skierowane sa do osób wspierających organizacje, instytucje i różne grupy społeczne we wprowadzaniu zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Celem warsztatów jest przećwiczenie praktycznych metod i narzędzi partycypacyjnego wypracowywania innowacji społecznych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspólnie zastanowimy się nad rozwojem zielonej infrastruktury w mieście. Poznamy m.in takie narzędzia jak:

  • Piramida VISIS, która pomoże nam przejśc cały proces wypracowywania innowacji;
  • Amoeba VISIS, która pomoże nam zrozumieć jak przebiega proces rozpowszechniania innowacji i jak efektywnie wprowadzać zmiany społeczne;
  • i inne praktyczne narzędzia pracy moderatora zmian w organizacjach, instytuacjach i innych grupach społecznych.

Warsztaty poprowadzi Karolina Maliszewska.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy TUTAJ, liczba miejsc ograniczona. Do osbó, które zgłosiły się do udziału w szkoleniu wysłaliśmy maile z informacją o szkoleniu i prośbą o potwierdzenie udziału. Jeśli nie otrzymaliście Państwo takiego maila prosimy o kontakt.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Hosting Social Innovation prowadzonego przez organizacje: Plenum z Austrii, Academy of Visionautics z Niemiec, Art. Monastery z Włoch i Fundację Sendzimira z Polski.

Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+