Projekt zrównoważony rozwój biznesu

Jest to jeden z dwóch kompleksowych projektów akademii letniej WZR, w ramach którego analizowane są zagadnienia związane z wprowadzaniem zasad zrównoważonego rozwoju do świata biznesu.

Grupy robocze złożone z uczestników szkoły letniej i trenerów odwiedzają wybrane przedsiębiorstwa, by wraz z ich przedstawicielami dokonać analizy prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem zrównoważonego rozwoju.

W efekcie uczestnicy kursu przy wsparciu trenerów i zespołu ekspertów „wirtualnych" (podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu praktycznego kursanci będą mieli możliwość konsultacji poprzez wideokonferencję z ekspertami z organizacji i uczelni partnerskich) mają na celu opracowanie propozycji nowych działań, czy rozwiązań dla firm, z którymi współpracują.

Dzięki dostępowi do obszernej biblioteki i wiedzy eksperckiej prowadzących, mają szansę wypracować potencjalną możliwość przeniesienia dobrych praktyk z innych firm w Polsce czy na świecie.

Duży nacisk kładziemy na to, by proponowane strategie działania cechowała równowaga między wszystkimi filarami zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony staramy się generować propozycje zmniejszające wpływ analizowanych przedsiębiorstw na środowisko, poprzez tworzenie strategii ich gospodarki odpadami, czy wykorzystania zasobów naturalnych. Z drugiej strony, końcowe raporty odnoszą się również do kwestii społecznych, w tym wsparcia firm dla otaczających je lokalnych społeczności, polepszania warunków pracy, równouprawnienia, wspierania lokalnej ekonomii itp. Wszystkie propozycje są analizowane również od strony ekonomicznej.

Dzięki międzynarodowemu charakterowi szkoły letniej istnieje możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk stosowanych w państwach uczestników kursu oraz późniejsze dostosowanie ich do lokalnych warunków.

Realizacja tego projektu umożliwia studentom praktyczne poznanie realiów funkcjonowania przedsiębiorstw różnych branż, natomiast dla firm jest to szansa na poznanie aktualnych rozwiązań z dziedziny zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu stosowanych na świecie.

Na koniec projektu powstają raporty, przekazywane przedstawicielom firm i publikowane na stronie internetowej Fundacji.

W dorobku kursu znajdują się projekty zrealizowane we współpracy z takimi firmami jak: IKEA Kraków - BP Polska - „Business Park Zawiła" - Philips Morris Polska - Hotel Sheraton Kraków - Bank Ochrony Środowiska - Danfoss - Dalkia Polska - Infosys - Cemex i wiele innych.

Poniżej można przeczytać artykuł opisujący projekt opublikowany w 2010 r. w "Edukacji dla zrównoważonego rozwoju: Edukacja dla ładu ekonomicznego" (Wyd. Ekonomia i Środowisko)

ZałącznikWielkość
2010 Bergier Kronenberg Maliszewska Projekt Zrownowazony Biznes.pdf168.46 KB

Zrównoważony Biznes - edycja 2014

Trwa rekrutacja firm, instytucji i organizacji, zainteresowanych udziałem w projekcie Zrównoważony Biznes 2014, który odbędzie się w ramach Akademii Letniej Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w dniach 21-25 lipca. Miło nam poinformować, że tegoroczna edycja projektu Zrównoważony Biznes została objęta patronatem Global Compact Network Poland, reprezentującej w Polsce inicjatywę ONZ na rzecz odpowiedzialnego biznesu. Zapraszamy do udziału!